To see what other users are saying about these topics, or to ask your own questions, go to our Xbox Support Forums and view the idm portable untuk windows 7 32 bit following conversations: Pamiętaj, że zawartość forów pomocy technicznej konsoli Xbox jest dostępna tylko w języku angielskim.
If you have the aforementioned installation CD (probably not, but its possible insert it into your PCs main optical drive and follow the on-screen wizard.
If you dont already have a receiver, they typically cost between 10 and.
Just make sure the controller is connected when you load the game and it should be detected.Tematy, instalowanie kontrolera przewodowego w systemie Windows.Język wybierz język swojego systemu operacyjnego.Jeśli konsola jest już podłączona do sieci, możesz przejść do kroku.Jako produkt wybierz pozycję Xbox 360 Wireless Controller for Windows (Kontroler bezprzewodowy konsoli Xbox 360 dla systemu Windows jest to oprogramowanie dla odbiornika bezprzewodowego.Jeśli aplikacja nadal go nie rozpoznaje, zobacz Rozwiązywanie problemów z kontrolerem dla konsoli Xbox 360 w systemie Windows.Instalowanie kontrolera przewodowego w systemie Windows.1 lub Windows.Aby uzyskać pomoc dotyczącą instalowania programu Windows Media Center na komputerze, zobacz.Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, przejdź do stacji dysków CD lub DVD, a następnie uruchom program instalacyjny.Poprzednie połączenia można usunąć na komputerze lub na konsoli Xbox: Kroki do wykonania na komputerze: usuwanie poprzednich połączeń.



Migające na zielono kontrolki na kontrolerze i na odbiorniku wskazują, że urządzenie próbuje nawiązać połączenie.
Wybierz wersję systemu Windows 7 pasującą do procesora w Twoim komputerze: Windows 7 (tylko wersje 32-bitowe windows 7 (tylko wersje 64-bitowe z listy rozwijanej.
Jeśli kreator nie zainstaluje oprogramowania, przejdź do sekcji Krok.
Przy pierwszym użyciu programu Windows Media Center na konsoli trochę czasu zajmuje utworzenie bibliotek multimediów.
Krok 3: Testowanie kontrolera Otwórz okno dialogowe Kontrolery gier.Install software, for the wireless gaming receiver and the wireless Xbox 360 controller to properly sync with one another, users must download the necessary software via Microsofts website, or the bundled installation disc packaged with their receiver.Zielona kontrolka na odbiorniku wskazuje, że urządzenie działa.Kliknij dwukrotnie program, aby go uruchomić.Naciśnij przycisk B na kontrolerze, aby powrócić do interfejsu głównego konsoli Xbox.If not, youll need to connect the wireless Xbox 360 controller with the receiver plugged into your computer.After purchasing the wireless receiver, connect it to a compatible USB port on your computer (see.Kontroler dla konsoli Xbox 360 w systemie Windows można szybko i łatwo zainstalować na dowolnym komputerze z systemem Windows 10, Windows.1, Windows 8 lub Windows 7 wyposażonym w port USB.Uwaga, konsola Xbox One nie obsługuje przesyłania strumieniowego multimediów z programu Windows Media Center.Pobranie klucza instalacji na konsolę Na konsoli przejdź na stronę Aplikacje, wybierz pozycję Moje aplikacje, a następnie pozycję Windows Media Center.Krok 2: Podłączanie kontrolera przewodowego dla konsoli Xbox 360 do komputera Podłącz kontroler przewodowy dla konsoli Xbox 360 do portu USB.0 lub.0 komputera.Wpisz słowo Xbox w polu Wyszukaj do pobrania i wybierz pozycję Do gier na liście typów produktów.Uwaga Po zakończeniu instalacji może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.Krok 1: Podłączanie bezprzewodowego odbiornika konsoli Xbox 360 do komputera Zdejmij zieloną etykietę z odbiornika bezprzewodowego.