Termin ten odnosi się również do sytuacji, zjawisk niezgodnych z oczekiwaniami; rezultatów przeciwstawnych wobec zamiarów, czyli do zaburzenia przyczynowo-skutkowej struktury rzeczywistości.
Douglas Colin Muecke, badacz tematyki ironii, przyporządkował sarkazm do stylu mogącego wykorzystywać ironię, lecz stanowiącego jej "najmniej wyszukaną formę".
Sarkazm nie musi zawierać elementu ironicznego, co wyraża na przykład zdanie Naturalnie nie spodziewałem się po tobie dobrej odpowiedzi.
Doktorantka wyjaśniła, że ironia polega na istnieniu dwoistości znaczenia w wypowiedzi.Graficzne wskaźniki ironii, z jednej strony, zapobiegają pomyłkom w rozpoznawaniu ironii, lecz z drugiej, czynią ironię mniej subtelną, pozbawiają odbiorcę satysfakcji z samodzielnego odczytania ironicznej windows 8 iso english language pack treści.Znak ironii ( point d'ironie ) lustrzane odbicie znaku zapytania."Część dzieci, z którymi pracowałam, starała się racjonalizować komentarz mamy.Oczywiście, niewątpliwie, doprawdy, jak wiadomo ; elementy metajęzykowe (np."A więc nadawca mówi coś niezgodnego z tym, co myśli i jest to celowe" - tłumaczy psycholog.Łagodna ironia w " cheat s4 league indonesia juli 2013 Don Kichocie " Miguela Cervantesa sugerowaniu ocen pewnych zjawisk (pochwała w formie nagany w satyrze "Do króla" Ignacego Krasickiego ).W czasie badania prezentowała dziecku serię historyjek.Ludwiga van Beethovena hometrends convection oven manual ; ironia historii,.Poza tym taka dwoistość znaczeń powinna być intencjonalna.Jako wskaźnik interpunkcyjny ironii w tekstach pisanych jest stosowany cudzysłów (np.Łączeniem różnych konwencji literackich, form obrazowania czy stylów.
Wyróżnia się również postawę ironiczną, charakteryzującą się dystansem, spokojem, rozwagą w ocenie, brakiem zaangażowania, oziębłością emocjonalną.
Z kolei słuchacz powinien odkodować właściwe znaczenie wypowiedzi oraz zdawać sobie sprawę, że nadawca komunikatu celowo mówi coś innego, niż myśli.
Powszechnie stosowane techniki ironiczne.: pozorowana zgoda z ofiarą ironii; pozorowana zachęta, rada dla ofiary; pozorowana obrona ofiary; pozorowany atak na przeciwników ofiary; pochwała w formie nagany / nagana w formie pochwały; pozorowana wątpliwość; powołanie się na niedorzeczne poglądy rzekomo wyznawane przez większość; ironiczne nominacje.
" Beniowski " Juliusza Słowackiego.Eironeía, dosłownie przestawienie, pozorowanie) sposób wypowiadania się, oparty na zamierzonej niezgodności, najczęściej przeciwieństwie, dwóch poziomów wypowiedzi: dosłownego i ukrytego,.Badaczka wyjaśnia, że w czasie prac nad badaniem sprawdzała też, jak osoby dorosłe postrzegają poszczególne wypowiedzi ironiczne.Eironeia udawanie głupszego, oszukiwanie, zachowywanie się w sposób chytry i plebejski (w czasach starożytnych określenie pejoratywne).Sarkasmos od sarkazo, czyli "przygryzam wargi z wściekłości.Ironia romantyczna, której koncepcję wypracowali filozofowie niemieccy (.Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2002,.Z tych badań wynikło, że im bardziej ironiczne były wypowiedzi postaci w danej historii, tym scenka uważana była za bardziej zabawną.